niedziela, lipiec 22, 2018

Administacja Cmentarza

  1. Cmentarze (stary i nowy) są własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Zbuczynie. Nadzór nad cmentarzami sprawuje Ks. Proboszcz w porozumieniu z Radą Parafialną. Usługi cmentarne i grabarskie wykonuje Konserwator parafialny p. Krzysztof Turski.
  2. Biuro Administracji cmentarzami mieści się w kancelarii parafialnej, ul. Siedlecka 1. Tel. Konserwatora: 783621990, Tel. dyżurny księży: 514894174
  3. Brama wjazdowa jest otwierana w godz. 8.00-16.00 po zgłoszeniu w biurze Administracji i uiszczeniu należnych opłat. Wszelkie opłaty przyjmowane są w biurze Administracji. Opłaty za wjazd przyjmuje za pokwitowaniem także Konserwator.