poniedziałek, lipiec 23, 2018

Kapłaństwo

 
,,Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom,
nadal jest spełnione w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej" /KKK 1536/.  
 
Każdy mężczyzna po szkole średniej i maturze, jeśli czuje wewnętrzny głos powołania może zgłosić się do seminarium duchownego, by tam poznawać i rozwijać swoje powołanie. 
Przygotowanie
Studia filozoficzno - teologiczne trwają 6 lat. Odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym. Po 5 latach studiów alumni przyjmują święcenia diakonatu, a po 6 roku święcenia kapłańskie.
 
Adres:
Nowe Opole  ul. Seminaryjna 26,  
08-110 Siedlce 2,
skr. pocz. 100
Telefony:(025) 631-57-61, 631-57-62
Rektorat: (025) 631-57-19
Fax: (025) 631-57-19
Strona Internetowa:  www.wsd.siedlce.pl