Wszystkim Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia.
Chrystus Zmartwychwstał ! Chrystus żyje. Nie lękajcie się. W tym szczególnym czasie Wielkanocnym, kiedy radujemy się ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem. Kiedy dokonuje się nasze zbawienie. W tym trudnym czasie wojny. Życzymy Wiary, Nadziei i Miłości. Wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa, który Żyje, ma Wielką moc uciszyć każdą burzę, nienawiść w ludzkich sercach. Jest Panem wszechświata. Nadziei, że On jest Panem tego świata, dopuszczając zło, potrafi z tej trudnej sytuacji wyprowadzi wielkie Dobro. Miłości, która przeniknie Wasze życie, przemieni Wasze serca, usunie lęk, da odwagę do zwyciężani zła dobrem. Rodzinnych, Bożych świąt Wielkanocnych   Duszpasterze