Ministranci

W niedzielę 28 listopada odbyła się bardzo ważna dla naszej parafii uroczystość – przyjęliśmy do grona ministrantów i lektorów nowych członków… 19 nowych ministrantów i 9 lektorów będzie służyć Bogu w kościele i życiu… ❤❤❤