Koła Różańcowe

W naszej parafii istnieje 48 kół różańcowych żeńskich i 11 męskich.

Niektóre koła liczą sobie po sto lat.

Na czele koła różańcowego stoi zelator, który prowadzi comiesięczne spotkania modlitewne. Członkowie kół zobowiązani są do codziennego odmówienia 1 dziesiątka różańca. Koła nasze prenumerują 35 egz. miesięcznika „Różaniec” pomocnego w pogłębianiu wiedzy religijnej i rozwijaniu pobożności maryjnej.

Koordynatorką parafialną i dekanalną kół różańcowych jest p. Jadwiga Orzełowska z Plewek, która należy również do Diecezjalnej Rady Różańcowej.