Małżeństwo

Co potrzebne do zawarcia sakramentalnego małżeństwa? 

Na trzy miesiące przed ślubem:

Zgłoszenie w kancelarii parafialnej niczym nie przymuszonej woli zawarcia małżeństwa

 • Dowody osobiste; numery telefonów

W tym czasie:

– Udział w katechezach przedmałżeńskich (8 katechez)

– spotkanie z Instruktorem Poradni Rodzinnej

– Udział w Dniu Skupienia dla Narzeczonych

Na miesiąc przed ślubem: 

 • Metryki chrztu nie starsze niż 3 miesiące przed datą zawarcia małżeństwa (o ile byli ochrzczeni poza naszą parafią)
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu (o ile nie ma adnotacji na metryce chrztu)  
 • Jeżeli ślub ma być konkordatowy – udanie się do USC i dostarczenie dokumentu z USC 
 • Jeżeli ślub nie konkordatowy – dostarczenie dokumentu z USC o zawarciu związku cywilnego
 • W przypadku wdowy lub wdowca – akt zgonu współmałżonka
 • Spisanie zapowiedzi w naszej parafii i wygłoszenie ich w parafii drugiej osoby (jeżeli jest spoza naszej parafii) 

Ostatni tydzień przed ślubem: 

 • Oddanie indeksów w których zawarte są informacje o katechezach, poradni rodzinnej, dniu skupienia i spowiedzi przedślubnej
 • Oddanie świadectwa wygłoszonych zapowiedzi (jeżeli jedna z osób jest spoza naszej parafii)
 • Podpisanie dokumentów w kancelarii naszej parafii (przez narzeczonych i świadków)
 • Katecheza liturgiczna przygotowująca do dobrego przeżycia Liturgii Sakramentu Małżeństwa