Ogłoszenia Parafialne

  

OGŁOSZENIA  IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU   19.03 – 26.03.2023 r.

  Dzisiaj taca na ogrzewanie kościoła – koszt oleju i prądu  13 000 zł.

 • Dzisiaj zapraszamy na Mszę św. o 10.00 i spotkanie rodziców i uczniów klas III Szkoły Podstawowej w ramach przygotowanie do I komunii św. 
 • W sobotę mierzenie strojów komunijnych: o 12.00 – chłopcy o 12.30 dziewczynki.
 • Katechezy Chrzcielne, dla rodziców i rodziców chrzestnych dzisiaj po Mszy św. o 16.00 – II część. Przypominamy, że rodzice, którzy chcą ochrzcić dziecko i kto chce zostać chrzestnym, powinien w takich katechezach uczestniczyć, nie przed każdym chrztem, ale jeden raz. Nie musi uczestniczyć przed samym chrztem, ale wcześniej.
 • Jutro przeniesiona z niedzieli Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP. Msze św. o 7.00 i 17.00.
 • W środę o 17.00 Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej.
 • W piątek rozpoczynamy nasze Wielkopostne rekolekcje, które poprowadzi, ks. Tomasz Kostecki, diecezjalny duszpasterz Harcerek i Harcerzy Diecezji Siedleckiej, prefekt młodzieży w Siedlcach. Prośmy o jak największe owoce, polecajmy: ks. rekolekcjonistę, ks. spowiedników i naszą wspólnotę. Godziny Mszy św. rekolekcyjnych w piątek i w sobotę: 9.00, 11.00, 16.00 – z udziałem dzieci, 18.00. W piątek Drogi Krzyżowe 17.00 i 19.00. Przygotujmy się dobrze do sakramentu pojednania, przez zrobienie rachunku sumienia i nie odkładajmy na niedzielę i później, bo nie będzie możliwości spowiedzi, księża spowiadają na rekolekcjach w dekanacie. Taca za tydzień przeznaczona do dyspozycji ks. rekolekcjonisty.
 • W sobotę 25 III Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji. Dziecka Poczętego.
 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele po Mszy św. o 12.00.
 • W przyszłą niedzielę zapraszamy na Mszę św. o 10.00 i spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania.
 • W przyszłą niedzielę z racji rekolekcji nie ma Mszy św. w kaplicy.  
 • Zapraszamy do udziału w kolejnej propozycji na leprze przeżycie Wielkiego Postu i rekolekcji. Schola Parafialna zaprasza na wieczór modlitwy pieśnią i słowem, wieczór zadumy i refleksji – Wieczór Pasyjny, w kościele w przyszłą niedzielę o g. 19.00.
 • Dziękujemy za przygotowanie Drogi Krzyżowej ulicami Zbuczyna, liczny udział, strażakom i policjantom, za zabezpieczenie trasy. Relacje możemy zobaczyć na stronie diecezjalnej.
 • Do pomocy w przygotowaniu dekoracji na Wielkanoc zapraszamy mieszkańców Zbuczyna z ulicy Terespolskiej.
 • W zakrystii można nabyć baranki wielkanocne po 10 zł. są także paschaliki – świece po 20 zł. i świece piramidy po 30 zł. ofiary składane przy ich zakupie przeznaczone są na cele charytatywne. Paschaliki zapalmy w czasie śniadania wielkanocnego, a później zanieśmy na cmentarz, aby tam łączyć się z tymi, którzy poprzedzili nas do wieczności.
 • Zachęcamy do czytania naszego „Echa Katolickiego”: Coś z naszej parafii -Uroczystości w Borkach Kosach. Zamach na Wojtyłę. Relacja z Kongresu Różańcowego. O Św. Józefie.
 • Na Sąd Boży została wezwana pochodząca z Jasionki Helena Oknińska ur. pog. w czwartek.
 • 12 .00 Do sakramentu małżeństwa przygotowują się, zap. I: Bartosz Buczek kaw. – Zbuczyn par. tut. i Adrianna Ilczuk – Dąbrówka Ług, par. Skórzec.

  

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


Odpusty z racji Jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej

Informujemy, że ze względu na Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej Stolica Apostolska udzieliła specjalnego odpustu zupełnego, który można zyskiwać od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Odpust można zyskać pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, komunia, brak przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odbywając pielgrzymkę (indywidualnie lub zbiorowo) do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu oraz uczestnicząc w obchodach jubileuszowych lub trwając na modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej w Kodniu, jednocześnie kończąc ją modlitwami: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz wezwaniem do Najświętszej Maryi Panny. Osoby chore, które nie mogą przybyć fizycznie do Kodnia, mogą również zyskać odpust zupełny, wzbudzając w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnąc wypełnić pozostałe warunki zwykłe, gdy tylko (jeśli) będzie to możliwe, jeśli będą łączyć się duchowo z obchodami jubileuszowymi, ofiarowując Bogu swoje modlitwy, cierpienia i życiowe niedogodności.

Info: Sanktuarium Maryjne w Kodniu

Co to jest odpust zupełny?

Odpust to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone już co do winy. Jeżeli darowana jest cała przewidziana przez Boga kara, wówczas mówimy o odpuście zupełnym. Jeśli zaś kara jest jedynie zmniejszona, mamy do czynienia z odpustem cząstkowym. Odpust może zostać udzielony zarówno osobom żywym, jak i zmarłym. Dotyczy on oczywiście tylko chrześcijan. Każdy wierny ma możliwość uzyskania odpustu zupełnego oraz cząstkowego dla samego siebie, jak i dla osób zmarłych poprzez wstawiennictwo. Nie można natomiast przekazać odpustu innym żyjącym. Odpust cząstkowy można otrzymać kilka razy dziennie, a odpust zupełny tylko raz w ciągu dnia.

Odpust zupełny – warunki

Warunki konieczne, wspólne dla odpustu zupełnego, jak i cząstkowego to bycie ochrzczonym, znajdowanie się w stanie łaski uświęcającej (czyli po spowiedzi świętej sakramentalnej, bez nieodpuszczonego grzechu ciężkiego), posiadanie intencji uzyskania odpustu oraz wypełnienie we właściwy sposób i w określonym czasie wskazanych czynności. 

Warunki odpustu zupełnego to, oprócz powyższych, wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, przyjęcie komunii eucharystycznej i modlitwa w intencjach papieskich. Komunia święta i modlitwa w intencjach papieskich powinny mieć miejsce w dniu, w którym wykonuje się wspomnianą już czynność związaną z odpustem. Jedna spowiedź wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów, warunkiem jest jednak to, by za każdym razem być w stanie łaski uświęcającej, a po jednej Komunii Świętej i jednej modlitwie uzyskamy tylko jeden odpust zupełny.

Odpust zupełny za zmarłego

Od 1 do 8 listopada można zyskać codziennie odpust zupełny za:
– pobożne nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych.

– bycie w stanie łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna.
– przyjęcie Komunii Świętej.
– modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

– wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Ten odpust, może być ofiarowany tylko za zmarłych.

Jeżeli nie wypełnimy wszystkich warunków, odpust będzie tylko cząstkowy.

Wierny, który uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca i zyskuje orędownika w niebie. 
Prośmy o pokój dla świata i opamiętanie dla oprawców.