Ogłoszenia Parafialne

                     OGŁOSZENIA XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 17.09 – 24.09.2023. r.   

Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca, taca inwestycyjna na pokrycie kosztów termomodernizacji. Mamy wielki problem, nie otrzymaliśmy jeszcze ani złotówki z przyznanej dotacji, a do piątku ks. proboszcz musi opłacić ostatni rachunek na kwotę 90 000 zł. Jeżeli nie opłacimy w terminie, możemy stracić całą przyznaną dotację. Ks. proboszcz zwraca się z prośbą do wszystkich parafian, szczególnie zamożnych, przedsiębiorców o pomoc w zgromadzeniu środków.          

      

 • Dzisiaj:
  – Na Mszę św. o 10.00 i spotkanie zapraszamy rodziców i dzieci kl. III, –  przygotowanie do I komunii św.
  – W każdą niedzielę po Mszy św. o 10.00 błogosławieństwo dzieci.
  – Po Mszy św. o 16,00 zapraszamy Radę Ekonomiczną na spotkanie na plebanii.
  – O 18.00 w parafii Św. Stanisława w Siedlcach Msza św. i spotkanie pielgrzymkowe Grupy 2 w kaplicy MB Kodeńskiej. Przychodzimy z własnym koszyczkiem.
 • W środę Nowenna do MB Jasnogórskiej.
 • Zapraszamy wszystkich chętnych, nowe osoby, także już śpiewające: dzieci, młodzież oraz rodziców do scholi parafialnej. Próba w piątek o 18.30 na plebanii. Zachęcamy do czynnego włączania się do przeżywania Mszy świętej chwaląc Boga śpiewem.
 • W sobotę:
  – O 10.00 zapraszamy na spotkanie ministrantów i kandydatów.
  – Na 19.00 zapraszamy na spotkanie KSM i kandydatów.
 • W przyszłą niedzielę:
  – Będziemy gościli ks. Jerzego z Brześcia, który będzie zbierał ofiary do puszki na dokończenie budowy kościoła.
  Na Mszę św. o 10.00 i spotkanie zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania z I klasy szkoły średniej.
 • Ks. Tomasz Kostecki nowy Dyrektor Bursy zwraca się z prośbą o podzielenie się płodami ziemi. Dary można przywozić do stodoły.
 • Pod kościołem ministranci rozprowadzają kalendarze na przyszły rok, ofiara dobrowolna, przeznaczona na misje.
 • Zostały zakupione ornaty – jako dar rodziców dzieci I – komunijnych i bierzmowanych: 5 maryjnych, 1 uroczysty i 1 wielkanocny, możemy je zobaczyć przy ołtarzu. Jeszcze raz dziękujemy rodzicom za dar dla parafii.
 • Są wolne miejsca na samolotową pielgrzymkę do Włoch 1 – 8 X koszt – około 4000 zł. inf. w zakrystii.
 • Zachęcamy do czytania naszego „Echa”: „Kiedy wspólnota staje się sektą”. Jak wychowywać dziecko do wiary w Boga i uczyć je miłości do innych? Na czym polega modlitwa wincentyńska i dlaczego jest lekcją miłości bliźniego. Jakie zagrożenia niesie sepsa i które objawy powinny nas zaniepokoić.

                            

              

                   

Odpusty z racji Jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej

Informujemy, że ze względu na Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej Stolica Apostolska udzieliła specjalnego odpustu zupełnego, który można zyskiwać od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Odpust można zyskać pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, komunia, brak przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odbywając pielgrzymkę (indywidualnie lub zbiorowo) do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu oraz uczestnicząc w obchodach jubileuszowych lub trwając na modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej w Kodniu, jednocześnie kończąc ją modlitwami: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz wezwaniem do Najświętszej Maryi Panny. Osoby chore, które nie mogą przybyć fizycznie do Kodnia, mogą również zyskać odpust zupełny, wzbudzając w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnąc wypełnić pozostałe warunki zwykłe, gdy tylko (jeśli) będzie to możliwe, jeśli będą łączyć się duchowo z obchodami jubileuszowymi, ofiarowując Bogu swoje modlitwy, cierpienia i życiowe niedogodności.

Info: Sanktuarium Maryjne w Kodniu

Co to jest odpust zupełny?

Odpust to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone już co do winy. Jeżeli darowana jest cała przewidziana przez Boga kara, wówczas mówimy o odpuście zupełnym. Jeśli zaś kara jest jedynie zmniejszona, mamy do czynienia z odpustem cząstkowym. Odpust może zostać udzielony zarówno osobom żywym, jak i zmarłym. Dotyczy on oczywiście tylko chrześcijan. Każdy wierny ma możliwość uzyskania odpustu zupełnego oraz cząstkowego dla samego siebie, jak i dla osób zmarłych poprzez wstawiennictwo. Nie można natomiast przekazać odpustu innym żyjącym. Odpust cząstkowy można otrzymać kilka razy dziennie, a odpust zupełny tylko raz w ciągu dnia.

Odpust zupełny – warunki

Warunki konieczne, wspólne dla odpustu zupełnego, jak i cząstkowego to bycie ochrzczonym, znajdowanie się w stanie łaski uświęcającej (czyli po spowiedzi świętej sakramentalnej, bez nieodpuszczonego grzechu ciężkiego), posiadanie intencji uzyskania odpustu oraz wypełnienie we właściwy sposób i w określonym czasie wskazanych czynności. 

Warunki odpustu zupełnego to, oprócz powyższych, wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, przyjęcie komunii eucharystycznej i modlitwa w intencjach papieskich. Komunia święta i modlitwa w intencjach papieskich powinny mieć miejsce w dniu, w którym wykonuje się wspomnianą już czynność związaną z odpustem. Jedna spowiedź wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów, warunkiem jest jednak to, by za każdym razem być w stanie łaski uświęcającej, a po jednej Komunii Świętej i jednej modlitwie uzyskamy tylko jeden odpust zupełny.

Odpust zupełny za zmarłego

Od 1 do 8 listopada można zyskać codziennie odpust zupełny za:
– pobożne nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych.

– bycie w stanie łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna.
– przyjęcie Komunii Świętej.
– modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

– wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Ten odpust, może być ofiarowany tylko za zmarłych.

Jeżeli nie wypełnimy wszystkich warunków, odpust będzie tylko cząstkowy.

Wierny, który uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca i zyskuje orędownika w niebie. 
Prośmy o pokój dla świata i opamiętanie dla oprawców.