Lektorzy

Formacja biblijna zmierza do tego, aby lektorzy potrafili zrozumieć czytania w ich własnym kontekście oraz w świetle wiary pojmować istotną treść orędzia Objawienia. Formacja liturgiczna winna lektorom zapewnić pewną znajomość sensu struktury liturgii słowa oraz związków między liturgią słowa i liturgią eucharystyczną.”

 Benedykt XVI

Od kilku lat w naszej parafii oprócz lektorów SLO działą grupa lektorów „świeckich”. Zajmuje się ona posługą czytania Słowa Bożego, szczególnie w niedzielę i uroczystości, a także w ciągu tygodnia.