Chrzest Święty

Sakramentu Chrztu św. w naszej parafii udziela  się w drugą niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godz. 12.00

Pragnienie udzielenia Sakramentu Chrztu  św. należy zgłosić w kancelarii  parafialnej, bądź w zakrystii  przynajmniej miesiąc przed planowanym chrztem

Formalności związane z zapisem metrykalnym chrztu:

  1. Akt chrztu sporządza się w Kancelarii Parafialnej w tygodniu przed chrztem
  2. Należy okazać odpis aktu urodzenia dziecka z USC
  3. Rodzice chrzestni przedstawiają świadectwo od swego proboszcza (jeśli są spoza parafii)
  4. Należy wziąć udział w katechezach przygotowujących do chrztu dla rodziców i rodziców chrzestnych.

Uwagi końcowe:

  1. Osoby samotnie wychowujące dziecko lub żyjące w związkach niesakramentalnych planowany chrzest dziecka ustalają w porozumieniu z  Ks. Proboszczem.
  2. Kościół nikomu chrztu nie odmawia. Jednak w sytuacji, gdy nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej należy chrzest odłożyć w czasie, aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół.
  3. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby: wierzące, ochrzczone, bierzmowane, małżonkowie żyjący w związku sakramentalnym. Nie mogą być apostaci.