Kapłaństwo

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom,

nadal jest spełnione w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej” /KKK 1536/.  

Każdy mężczyzna po szkole średniej i maturze, jeśli czuje wewnętrzny głos powołania może zgłosić się do seminarium duchownego, by tam poznawać i rozwijać swoje powołanie. 

Przygotowanie

Studia filozoficzno – teologiczne trwają 6 lat. Odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym. Po 5 latach studiów alumni przyjmują święcenia diakonatu, a po 6 roku święcenia kapłańskie.

Adres:

Nowe Opole  ul. Seminaryjna 26,  

08-110 Siedlce 2,

skr. pocz. 100

Telefony:(025) 631-57-61, 631-57-62

Rektorat: (025) 631-57-19

Fax: (025) 631-57-19

Strona Internetowa:  www.wsd.siedlce.pl