Beatyfikacj sługi Bożej Pauliny Jaricot

Modlitwa w oczekiwaniu na beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Wszechmogący i miłosierny Boże, pragniemy Cię wielbić, oczekując z radością na beatyfikację Twojej sługi Pauliny Jaricot (Żariko). Ty jesteś sprawcą jej i naszego uświęcenia. Przez modlitwę oczekiwania na uroczystość beatyfikacyjną chcemy przyswoić myśli propagatorki modlitwy różańcowej i naśladować przykład jej życia. Ono było oddane Tobie, Panie Boże, i bliźnim.

Sługa Boża Paulina, córka bogatego przemysłowca, przez ślub dziewictwa niepodzielnym sercem przylgnęła do Ciebie, Chryste. Ty, Jezu, stałeś się jej Boskim Oblubieńcem. Przez posługę ubogim, wspieranie misji i popularyzację modlitwy różańcowej Paulina uczestniczyła w budowaniu Twojego, nasz Zbawicielu, Królestwa w trudnych realiach XIX wieku. Ona jest wzorem dla nas chrześcijan trudnego XXI wieku.

            Prosimy Cię, Boże, przez Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka, abyśmy byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego. Niech Duch Święty Pocieszyciel ubogaci nas duchowym bogactwem, które wzbudził w słudze Bożej Paulinie Jaricot.

Przez modlitwę oczekiwania chcemy, Boże, duchowo przygotować się na uroczystość wyniesienia na ołtarze mężnej niewiasty, która pozwoliła, abyś w niej dokonał dzieła, które rozpocząłeś na chrzcie świętym.   

                                              

Dzień 1       Intencja: O ufność w Bożą opatrzność

Z pism Pauliny: „W 1845 roku Bóg uznał za słuszne, by wyciągnąć swą rękę nade mną jak nad Hiobem. Wpadłam w ręce złodziei, jak człowiek, który szedł z Jerozolimy do Jerycha”.

Rozważanie: Życie sługi Bożej Pauliny Jaricot, rozpoczęte w 1799 roku w religijnej rodzinie, nie było łatwe. Wśród różnych doświadczeń, jak niezrozumienie jej działalności, materialna bieda wreszcie choroba, zachowała Paulina postawę ufności wobec Boga, który jest miłością.

Paulina po utracie dóbr materialnych, nie mogła zrealizować swych ambitnych planów apostolskich. Nie zwątpiła jednak w Bożą opatrzność. Odnalazła sens swych doświadczeń w historii biblijnego Hioba. Pociechą jej była przypowieść Jezusa o  miłosiernym Samarytaninie, który zatroszczył się o człowieka pobitego przez zbójców.

Lektura Pisma Świętego stanowi także dla nas pomoc w zrozumieniu trudnych doświadczeń życiowych. Przyjęcie słowa Bożego aktem wiary kształtuje naszą chrześcijańską codzienność. – Panie Jezu nie dopuść, byśmy zwątpili w Bożą opatrzność.

Abyśmy z dziecięcą ufnością trwali przy Bogu w różnych doświadczeniach życiowych, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy nie zwątpili w dobroć Boga, gdy spotyka nas smutek czy cierpienie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy swoją wielkodusznością wspierali ludzi przeżywających trudne doświadczenia życiowe. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…..

Prośmy Boga o pokój słowami św. Jana Pawła II.

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.