Iluminacja

      „Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Iluminacja świetlna zabytkowego kościoła w Zbuczynie” ma na celu podniesienie atrakcyjności wizualnej i turystycznej miejscowości Zbuczyn poprzez budowę iluminacji świetlnej zabytkowego kościoła w Zbuczynie, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.  Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone ze względu na otrzymaną dotację na wykonanie iluminacji kościoła w Zbuczynie.