Małżeństwo i rodzina pragnie czegoś więcej – spotkanie chętnych do DK

JEŻELI PRAGNIECIE W SWOIM MAŁŻEŃSTWIE:

  • PIELĘGNOWAĆ I ROZWIJAĆ WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ
  • NAWIĄZAĆ GŁĘBSZY KONTAKT Z DZIEĆMI
  • TWORZYĆ SILNĄ RODZINĘ
  • UMACNIAĆ SWOJĄ WIARĘ
  • BUDOWAĆ RELACJE NA MIŁOŚCI BOGA
  • KOCHAĆ JAK NIGDY WCZEŚNIEJ
  • UCZYĆ SIĘ POPRAWNEJ KOMUNIKACJI W RODZINIE
  • ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W SPOSÓB BEZKONFLIKTOWY 🙂
  • STWORZYĆ WSPÓLNOTĘ
  • CZUĆ BLISKOŚĆ MAŁŻONKA, DZIECI , WSPÓLNOTY

TO WŁAŚNIE DLA WAS JEST DOMOWY KOŚCIÓŁ

Zapraszamy wszystkie małżeństwa dla których miłość i rozwój są szczególne ważne na spotkanie organizacyjne w sobotę 22 stycznia 2022 o godzinie 19:00 w salce na plebanii.

„Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa […]. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje”.

„Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa. Miłość nie zazdrości […] nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.[…] Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje

I List do Koryntian 13